Tradicionalni mediji

Šta je to novinarstvo?

Pitanje iz naslova deluje jednostavno, ali probajte da pitate nekog da vam odgovori u jednoj ili dve rečenice i videćete kako se muči da ukratko objasni ovaj poznati pojam.

Postoje, naravno, definicije, ali i ova, kao i svaka druga definicija deluju samo kao uvod u stvarni odgovor i zato hajde da kažemo još nešto.

Novinarstvo kao profesija

Iz definicije s početka saznajemo da je posao novinara da prikupi, obradi i putem medija ljudima prenese informacije od javnog značaja. Pitanje je: koje su to informacije vredne obrade? To morate znati da procenite i zato ne može svako biti novinar; pri tome ne mislim samo da vam je potrebna odgovarajuća diploma; možete i bez nje biti dobar novinar ako vam je stalo da odabere ono što je važno, i ako vam je bitno da informaciju proverite i obradite temeljno. 

Jednostavan primer: ako imate saznanje da neki političar sarađuje sa kriminalnom organizacijom, vaša obaveza kao novinara je da to detaljno istražite i ako se ispostavi da je istina – upoznate javnost sa tim. Sve drugo je pogrešno – ignorisati saznanje jer podržavate tog političara ili ste dobil mito je pogrešno; istražiti, saznati da nema dovoljno dokaza a objaviti da je istina – ništa manje pogrešno.

Vrste novinarstva

Jedna podela se zasniva na vrsti medija, pa tako postoji štampano, televizijsko, radijsko i internet novinarstvo.

Druga podela je na osnovu tematike.

Pomenuti primer sa političarem spada u domen istraživačkog novinarstva koje se fokusira na stvari skrivene od javnosti, najčešće zato što uključuju osobe koje su na visokim i uglednim pozicijama. 

Tabloidno novinarstvo neki i ne smatraju delom ove profesije jer daje na značaju skandalima od kojih nema nikakve koristi za društvo, često preuveličava činjenice, teksta je malo a bizarnih fotografija mnogo.

Sa razvojem interneta nastaje i tzv. građansko novinarstvo. To nije profesionalno izveštavanje, ono omogućava običnim ljudima da putem društvenih mreža i blogova objavljuju informacije. 

Postoji i agencijsko novinarstvo čiji je cilj pronalaženje velikog broja pouzdanih i kratkih informacija za druge medije koji će ih detaljnije obraditi i urediti za publiku, uz navođenje agencije od koje je informacija preuzeta.

Da ne bi ovaj tekst ispao predugačak, još neke vrste novinarstva ću samo nabrojati, Dakle, pored navedenih, postoje i sportsko, naučno, poslovno, modno, mobilno, konsruktivno, novinarstvo rešenja, gonzo novinarstvo.